Home » Posts tagged with "น้อมรำลึก"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

อาจารย์พีรพัฒน์ พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม นำตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ...