Home » Posts tagged with "นิเทศศาสตร์ เสวนา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศ@นิด้า จัดเสวนา “นวัตกรรมสื่อสังคม” พบกับ อ.ศศิน และจอห์น วิญญู 30 พ.ย. นี้

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “นวัตกรรมสื่อสังคม : สาระ…มายา…ดราม่า?” โดยงานนี้มีผู้ร่วมเสวนา...