Home » Posts tagged with "นิวส์เมคเกอร์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

Clutter Sale งานขายของการกุศล กลับมาอีกครั้ง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559

ตลาดนัดแบรนด์เนมที่ทุกคนเฝ้ารอคอย จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น.  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  รายได้ร่วมสมทบทุนโครงการวิ่งการกุศลแคร์ฟอร์แคนเซอร์...