Home » Posts tagged with "นิทาน"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบความสุขให้น้องกับกิจกรรม “กระดาษสร้างจินตนาการ ครั้งที่ 17”

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา จัดกิจกรรมเล่านิทานจากกระดาษในโครงการ “กระดาษสร้างจินตนาการ ครั้งที่ 17”   ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่...