Home » Posts tagged with "นิทรรศรัตนโกสินทร์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

กล่องวาววับตัดประดับจาก CD วันเสาร์ที่ ๑๑ พ.ค.นี้ ณ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ จากแผ่นซีดีเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน มาเพิ่มมูลค่า ด้วยการตัด ตกแต่ง ประดับลงบนกล่องไม้ให้ดูเรียบหรูวาววับ โดยกลเม็ดเคล็ดลับงานศิลปะไทยของ...