Home » Posts tagged with "นาโกย่า"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้ง “ศูนย์ค้นหามะเร็งทางเดินอาหาร”ระยะเริ่มแรก และวิจัยร่วมกับ ม.นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข  จับมือกับมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ตั้งศูนย์ตรวจวินิจฉัย วิจัย และค้นหามะเร็งระบบทางเดินอาหารในระยะเริ่มแรก...