Home » Posts tagged with "นายแพทย์ พีระพงษ์ สายเชื้อ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกทม.-อธิการบดี สจล.จัดล่องเรือเสวนา เจ้าพระยาเพื่อทุกคน

           ภารกิจเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) โดย นายแพทย์...