Home » Posts tagged with "นายพรชัย รุจิประภา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงไอซีทีร่วมกับสมาคมเอทีซีไอ พร้อมจับมือ สพฐ. มอบรางวัลให้เด็กไทยที่ชนะเลิศจากโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2014”

  นายพรชัย รุจิประภา (ที่ 8 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล (ที่ 7 จากซ้าย) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...