Home » Posts tagged with "นายประมนต์ สุธีวงศ์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกชนจับมือราชการ รวมพลังปฎิรูปการต่อสู้คอร์รัปชันเพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืนในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 กันยายนนี้

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2557 ผนึกพลังครั้งยิ่งใหญ่ของภาครัฐและเอกชนร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ผู้บริหารจากทุกองค์กรร่วมปฎิญาณเพื่อปฎิรูปการต่อสู้... 

ปฎิทินข่าว : งานสัมมนาข้ามเครือข่าย เรื่อง “ฉันทามติเพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปการต่อต้านคอร์รัปชัน”

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  จัดเสวนาหัวข้อ “ฉันทามติเพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้ามเครือข่ายในประเด็น... 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ผนึกพลังทุกภาคส่วน หาแนวทางจัดทำแผนแม่บทการต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานเสวนา “ปฏิรูปการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน…อย่างเห็นผลและยั่งยืน” พร้อมผลักดันให้ใช้ได้จริงเกิดเป็นผล

กรุงเทพฯ : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาสังคม จัดงานเสวนา “ปฏิรูปการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน…อย่างเห็นผลและยั่งยืน”... 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ย้ำ “ต่อต้าน-เปิดโปง” เรื่องหมกเม็ดล้างผิดคดีโกง ใน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ยืนยัน จะไม่ยอมให้ พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ฟื้นคืนชีพ และจะไม่ให้มีการสอดแทรกการล้างผิดคดีโกงขึ้นอีกในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมเคียงข้างประชาชนให้รัฐบาลคืนความชอบธรรมสู่ประเทศชาติ กรุงเทพมหานคร...