Home » Posts tagged with "นายประชา เวียงเพิ่ม"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

บีเอสเอช นำเครื่องใช้ไฟฟ้า “บ๊อช” ร่วมกิจกรรมปรุงอาหารเมนูพิเศษ

บีเอสเอช นำเครื่องใช้ไฟฟ้า “บ๊อช” ร่วมกิจกรรมปรุงอาหารเมนูพิเศษ ในงาน PowerMall Electronica Showcase 2019 เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายประชา เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายขายปลีก...