Home » Posts tagged with "นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร จัดแถลงข่าวการเปิดโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)     ผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศและต่างประเทศ...