Home » Posts tagged with "นางสาวอรอนงค์ ทิพย์สังวาลย์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้านอาหารญี่ปุ่นเซน ฉลองเพจครบ 100,000 ไลค์ มอบไอโฟน 6 ให้ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม “Let’s Celebrate 100,000 Likes”

                 นางสาวอรอนงค์ ทิพย์สังวาลย์ (ซ้ายมือ) ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เซ็นเรสเตอร์รอง กรุ๊ป จำกัด มอบโทรศัพท์มือถือไอโฟน 6 ให้กับนางสาวสรีวัน... 

เซน เรสเตอร์รอง มอบเมนูอาหารให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

นางสาวอรอนงค์ ทิพย์สังวาลย์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เซน เรสเตอร์รอง กรุ๊ป จำกัด มอบเล่มเมนูอาหารที่ใช้แล้วของร้านอาหารญี่ปุ่นเซน...