Home » Posts tagged with "นางภาวิณี ทิพย์เพชร"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทเวศ ส่งต่อสบู่ชุมชน สร้างนิสัยเด็กไทยรักการล้างมือ

  การล้างมือ เป็นหนึ่งวิธีในการป้องกันเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกาย การล้างมือที่ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะอนามัยจะช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นได้จากกิจวัตรประจำวัน... 

เทเวศประกันภัย ร่วมสนับสนุนกิจกรรมถนนคนเดิน ใน “เทศกาลรัตนโกสินทร์”

  นางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมซุ้มการจัดแสดงการสาธิต “การทำการบูรหอมบรรจุในถุงผ้า”... 

เทเวศประกันภัย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรภาคธุรกิจดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ”

นางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรภาคธุรกิจดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ”...