Home » Posts tagged with "นักเต้น"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

คลาสพื้นฐาน Jazz Dance และ Kpop เพลงไหนฮิตเราเต้นเพลงนั้น

คลาสพื้นฐาน Jazz Dance และ Kpop เพลงไหนฮิตเราเต้นเพลงนั้น มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครผู้สนใจ เรียนการเต้น “Jazz Dance” เบื้องต้น ไม่ว่าใครอยากเรียนเต้น... 

Step-Up Dance

ถ้าคุณเจ๋งพอ เราขอท้า…. โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา ร่วมกับ Boss Studio Dance ชวนเหล่านักเต้นทุกรูปแบบจากทุกสารทิศ     มาแข่งขันการเต้น ที่โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา...