Home » Posts tagged with "นักศึกษาจีน"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จฯ สั่งการปรับรูปแบบการเรียนการสอน พร้อมตั้งรับสถานการณ์โควิด-19

อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จฯ สั่งการปรับรูปแบบการเรียนการสอน พร้อมตั้งรับสถานการณ์โควิด-19          จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปรากฏจำนวนผู้ป่วยในสถานศึกษาบางแห่งเพิ่มขึ้น... 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้มป้องกันการระบาดพร้อมดูแลนักศึกษาจีนกว่า 200 ชีวิตใกล้ชิด

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้มป้องกันการระบาดพร้อมดูแลนักศึกษาจีนกว่า 200 ชีวิตใกล้ชิด มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คุมเข้มร่วมป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา...