Home » Posts tagged with "นักขายมืออาชีพ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

Helping Clients Success จากผลวิจัยของนักขายยอดเยี่ยม 35,000 คน

จากผลการวิจัยข้อมูลเชิงลึกของผู้บริหารด้านงานขาย ในปี 2011 พบว่ามีการนำเสนอการขายเพียง 1 ใน 6 เท่านั้นที่มี โอกาสปิดการขาย 50% Helping Clients Success เนื้อหาพัฒนามาจากผลวิจัยที่นักขายยอดเยี่ยมใช้และได้ผลจริง ในรอบ...