Home » Posts tagged with "นอติลุส"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

“นอติลุส” ส่งมื้ออาหารทะเลคุณภาพ ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี

“นอติลุส” ส่งมื้ออาหารทะเลคุณภาพ ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี             นางสาวสุดาทิพ เกียรติศรีชาติ (ลำดับ 5 จากซ้าย) กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท... 

“นอติลุส” ส่งมอบเมนูอาหารทะเลคุณภาพ แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี

“นอติลุส” ส่งมอบเมนูอาหารทะเลคุณภาพ แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี ช่วยสร้างแรงกายแรงใจ สู้โควิด-19             การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังขยายตัวจากจุดศูนย์แพร่เป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ...