Home » Posts tagged with "นวัตกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวลาดกระบัง-ไอซีที-ซิป้า เปิดตัวสตาร์ทอัพ คลับ นักศึกษาแห่งแรกของไทย

ขณะที่วงการสตาร์ทอัพ หรือผู้ประกอบการใหม่ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี ของไทยยังมีจำนวนน้อยและมักขาดแคลนวิศวกรและนวัตกรรมเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์...