นมธ. 4 แข่งขันกอล์ฟการกุศล ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.4) จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหาทุนสำหรับกิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายนนธ์ทะวัฒน วรยศศรี (ที่…

นมธ. 4 ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.4)โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  (ที่ 3…

งานแข่งขันกอล์ฟการกุศล หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.4)

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.4) จัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วย ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด…