Home » Posts tagged with "นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (คนที่ 6 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง...