Home » Posts tagged with "นพมาศ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สืบสานประเพณีลอยกระทง ในงานตลาดนัดยามเย็น จัดโดยสองโรงแรมเครือดุสิตฯ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วม “สืบสานประเพณีลอยกระทง” ในงานตลาดนัดยามเย็น จัดโดยสองโรงแรมเครือดุสิตฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 56 – ตลาดนัดยามเย็น “สืบสานประเพณีลอยกระทง” เชียงใหม่...