Home » Posts tagged with "ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รทส.) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เมื่อเร็วๆ นี้ ณพงศ์ ศิริขันตยกุล (ที่ 6 จากขวา), รักษาการผู้จัดการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) พร้อมด้วยพนักงาน ให้การต้อนรับถาวร...