บมจ.เคหะสุขประชา ลงนาม ทรีนีตี้ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปั้น “โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วย” ทั่วประเทศ…

บมจ.เคหะสุขประชา แต่งตั้ง ทรีนีตี้ นั่งที่ปรึกษาทางการเงิน

รองรับแผนโปรเจกต์ไฟแนนซ์ระยะที่ 1 วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ปั้น “โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วย” ทั่วประเทศ…