โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ผนึก แม็คโคร ร่วมงานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 12

เสริมแกร่งค้าปลีก ชูแนวคิด สูตรสำเร็จ โชห่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ…