ข้าวหอม 100% ฉัตรม่วง ปรับโฉมข้าวหอม ตราฉัตร ข้าวหอมสูตรเฉพาะ คุ้มค่าหุงได้ถึง 90 จาน

ข้าวหอม 100% ตราฉัตร จัดโปรฯ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านโชห่วย มีจำหน่ายแล้วที่ 7-11 และ…