Home » Posts tagged with "ดั๊บเบิ้ล เอ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย... 

โรงเรียนเทวรักษ์ เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเทวรักษ์ จ.ปราจีนบุรี เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล... 

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา3 จากโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จ.ปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่เลือกใช้เทคโนโลยีทันสมัย... 

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม... 

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (กบินทร์บุรี) จ.ปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม... 

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

น้องๆ นักเรียนระดับชั้นปวช. 1 และปวส. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ และบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย... 

ดั๊บเบิ้ล เอ ปลูกฝังนิสัยรักการเขียน สนับสนุนโครงการประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบทุนสนับสนุนโครงการประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า... 

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนเดิน-วิ่งการกุศล “ชวนเพื่อนวิ่ง ยิ่งให้…ยิ่งได้”

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง(ปธพ.)รุ่นที่... 

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนเดิน-วิ่งการกุศล “ชวนเพื่อนวิ่ง ยิ่งให้…ยิ่งได้”

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง(ปธพ.)รุ่นที่... 

จับรางวัลมอบโชคทอง Double A QR Lucky in Gold ครั้งที่ 4

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ จับรางวัลมอบโชคทองครั้งที่ 4 ในแคมเปญ Double A QR Lucky in Gold ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องให้กับผู้โชคดีเป็นทองคำหนัก...