Home » Posts tagged with "ดนตรีศึกษา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการดนตรี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับบทความในหนังสือวาระครบรอบ 50 ปี

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา จะมีวาระครบรอบ...