Home » ข่าวพีอาร์ » SNACK BOX โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

SNACK BOX โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

snack box โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง 50 บาท

มอบความไว้วางใจให้เรา.. ในทุกช่วงเวลาสำคัญ
ด้วย SNACK BOX อร่อยสะอาดสดใหม่  เกรดพรีเมี่ยม
สำหรับงานประชุม สัมมนา กิจกรรม งานบุญ งานแต่ง  งานสวดอภิธรรม ฯลฯ

ราคาเริ่มต้น ที่กล่องละ 50 บาท

อาหารกล่อง เมนูละ 69บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0-2216-9555 ต่อ 11546 ,11547

SNACK BOX , อาหารกล่อง, เดลิเวอรี่, โรงแรม,โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์,ประชุมสัมมนา