Home » ข่าวบันเทิง » S.E.X.Y Women TV ร้อนแรงทุกองศา

S.E.X.Y Women TV ร้อนแรงทุกองศา

S.E.X.Y Women TV ร้อนฉ่าทุกองศา

S.E.X.Y Women TV ร้อนฉ่าทุกองศา เต็มพื้นที่งาน “มหกรรมดาวเทียมเอ็กโปร”

ร้อนฉ่าไปทั้งงาน ช่องรายการ S.E.X.Y Women TV
นำทีมพิธีกรสาวร่วมงาน “มหกรรมดาวเทียมเอ็กโปร ”
งานนี้คุณกรชนก ดีไพร ผู้อำนวยการช่อง S.E.X.Y Women TV
นำทีมสาวๆ สร้างความ Hot เต็มพื้นที่งาน แจกของรางวัล พบปะและใกล้ชิดกับแฟนรายการ
อีกทีทั้งมี Show สุดพิเศษบนเวที ที่มาเพิ่มอุณหภูมิให้งานนี้ร้อนชนิดหัวใจหลายๆคนต้องละลาย

ร้อนฉ่าทุกองศา เต็มพื้นที่งาน

S.E.X.Y Women TV ร้อนฉ่าทุกองศา เต็มพื้นที่งาน “มหกรรมดาวเทียมเอ็กโปร”

มหกรรมดาวเทียมเอ็กโปร

S.E.X.Y Women TV ร้อนฉ่าทุกองศา เต็มพื้นที่งาน “มหกรรมดาวเทียมเอ็กโปร”

Related Posts