โรงพยาบาลพระรามเก้า ยกทีมแพทย์ จัดงาน วันไตโลก(World Kidney Day 2023)

ฝากข่าว โดย :

World Kidney Day

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ (ที่5ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า และ นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 

(ที่7ซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถาบันโรคไตและเปลี่ยนพระรามเก้า นำทีมร่วมเปิดงาน “วันไตโลก(World Kidney Day 2023)” ภายใต้คำขวัญ ‘ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง’ มุ่งรณรงค์เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคไตและการดูแลไต เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไต ภายในงานมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องทั้งเรื่องสาเหตุของโรคไต แนวทางการดูแลการรักษา ด้านโภชนาการและการใช้ยา โดยมี ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนไต ร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร B โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็วนี้ๆ