ยืนยัน Phuket Sandbox พร้อม 100% รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้า 3 เดือนแรก สร้างรายได้ 9 พันล้าน

ฝากข่าว โดย :

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต สำรวจการเตรียมความพร้อม ก่อนการเปิด Phuket Sandbox 1 กรกฎาคม นี้ และเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังแผนการเปิดเมืองภูเก็ต ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรการที่กำหนด อาทิ โครงการ SHA Plus เกณฑ์การเดินทางเข้ามาของคนไทยจากต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย การรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ การเดินทางออกจากภูเก็ตตามแผน Phuket tourism sandbox การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Phuket sandbox operator center) เพื่อติดตาม ควบคุม และสั่งการ แก้ไขสถานการณ์แบบ real time

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า “1 กรกฎาคม 2564 Phuket Sandbox พร้อมเปิด 100% ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจากการประชุมร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย ท่าอากาศยานภูเก็ต กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3
สถานีตำรวจภูธร จ.ภูเก็ต สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดการณ์ว่าช่วง 3 เดือนแรก กรกฎาคม – กันยายน 2564 ประมาณการรายได้ 9 พันล้านบาท จากนักท่องเที่ยว 100,000 คน
ที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามโครงการ Phuket Sandbox ภาพรวมจากนักท่องเที่ยวในเดือนแรก จะทำให้นักท่องเที่ยวที่กำลังตัดสินใจ หรือยกเลิกการเดินทางไปก่อนหน้านี้ จะตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวต้องยึดถือหลักปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. และการท่องเที่ยวแบบ New Normal อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งป้องกันตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อ
โควิด-19 และมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ทาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว
โดยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐานด้านสุขอนามัย และ ด้านการบริการ ตามมาตรฐาน SHA และ
SHA Plus ที่จะช่วยยืนยันความพร้อมให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยไม่ต้องกักตัว อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการ D–M–H–T–T–A อย่างเคร่งครัด

 

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Related Posts