ฝากลิ้ง

สามารถร่วม เป็นพันธมิตร โดยนำโค้ดข้างล่างไปแปะที่เว็บไซต์ของท่านได้เลยนะครับ

แบบที่ 1 (Text link)
ข่าวประชาสัมพันธ์

<a href=”https://www.press.in.th/” target=”_blank”>ข่าวประชาสัมพันธ์</a>

แบบที่ 2 (Image link)
ฝากลิ้ง

<a href=”https://www.press.in.th/” target=”_blank” title=”ข่าวประชาสัมพันธ์”>
<img src=”www.press.in.th/img/pressBanner.jpg” alt=”ข่าวประชาสัมพันธ์” title=”ข่าวประชาสัมพันธ์ online” width=”320″ height=”60″ /></a>

 

และแจ้งกลับมาที่ [email protected] จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ