Home » ข่าวพีอาร์ » “ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” จัดงานวิ่ง “Origin Family Run 2020” เปลี่ยนสวนหลวง ร.9 เป็นลู่วิ่งเพื่อน้องมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ

“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” จัดงานวิ่ง “Origin Family Run 2020” เปลี่ยนสวนหลวง ร.9 เป็นลู่วิ่งเพื่อน้องมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ

สั่นกระดิ่งฉลองเดือนแห่งความรักสุดฮ็อตก่อนใครกับกิจกรรมงาน  Family Run  2020 (ออริจิ้นแฟมิลี่รัน  2020  โดย  บริษัท ออริจิ้น อสังหาริมทรัพย์ครบธุรกิจวงจร จัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อส่งเสริมเรื่องหัวเรื่อง: การดูแลสุขภาพด้วยหัวเรื่อง: การวิ่งออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามารถสัมพันธ์ครอบครัวรวมถึงสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีระยะทางวิ่งทั้ง ฟมิลี่รัน กม ไมโครมาราธอน กม. และ มินิมาราธอน  10  กม. ที่สำคัญรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหัก  ค่าใช้จ่ายจำนวน 100,000  บาท  หนังสือออริคุณจิ้หนังสือน  พร็หนังสืออพคุณเพหนังสืออร์ตี้ นำโดยที่คุณคุณพี  ระพงศ์จรูญคุณเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นคุณผู้ส่งมอบให้กับมูลนิธิซี. ซี. เอฟ เพื่อที่คุณเด็กและเยาวชนในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่คุณพระราชูปถัมภ์สมเด็จที่คุณพระเทพคุณรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยมี ที่คุณคุณคุณเอก  อนันตกูล รองคุณผู้อำนวยหัวเรื่อง: การมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ  ส่งต่อโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และกลายเป็นสิ่งสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต

คุณผู้นี้งานพนักงานบริหารระดับสูงสุดสูงของ  หนังสือออริคุณจิ้หนังสือน  พร็หนังสืออพคุณเพหนังสืออร์ตี้ ได้เข้าร่วมวิ่งกับนักวิ่งทั้ง ระยะทาง  โดยนักวิ่งสตาร์ทจากเนชั่บริเวณประตูดาวเรือง  สวนหลวงร  ตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นรับเช้าการธนาคารวันใหม่ไปด้วยกัน  ภายในงานพนักงานมีคุณผู้ให้หัวเรื่อง: การสนับสนุนมาร่วมออกบูธสร้างสีสันคึกคักตลอดงานพนักงานจัดบูธอาหารเครื่องดื่ม  ยกขบวนมาบริการแก่นักวิ่งได้อิ่มอร่อยกันถึงสวนหลวงร . 9 โดยได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมกิจกรรม  1,600  คนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรักใครก็ตามที่ได้รับความรัก ดีที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ได้มาใส่ชุดไดโนเสาร์ทำให้   บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานตลอดเส้นทาง  

“ถือเป็นครั้งแรกที่  หนังสือออริคุณจิ้หนังสือนพร็หนังสืออพคุณเพหนังสืออร์ตี้ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพโดยจุดประสงค์หัวเรื่อง: การจัดเพื่อนำรายได้ส่วนคุณหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่าย  มอบให้กับมูลนิธิซี. ซี. เอฟเพื่อ เด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ  เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวาระครบรอบ 45  ปีของมูลนิธิตามที่คุณพระราชดำรัชในห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จที่คุณพระกนิษฐาธิราชเจ้าผู้แต่ง: กรมสมเด็จที่คุณพระเทพคุณรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ารี ว่าได้  “ยังมีเด็กยากจนที่ประสบความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บขาดสารอาหารไม่ได้ไปโรงเรียนในชนบทห่างไกลจำนวนมากถึงแม้มีการช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชนหลายองค์กรได้ทำอยู่ แต่ยังไม่เพียงพอขอ ให้เราร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเด็กให้ ทั่วถึงและมากยิ่งขึ้น ” เราจึงเลือกที่จะจัดระเบียบในเดือนแห่งความรักเพื่อพลังแห่งความรักที่มีต่อน้อง ๆ อย่างทั่วถึง” 

นอกจากน้องๆ  มูลนิธิ ซี. ซี. เอฟ จะได้พลังแห่งความสามารถรักแล้วคุณพี่ ๆ นักวิ่งทุกของคุณคนยังมอบความสามารถรักให้แก่ตัวเองด้วยหัวเรื่อง: การวิ่งเพื่อสุขภาพรวมถึงรักษ์สิ่งแวดล้อม  งานพนักงานในห้างหุ้นส่วนจำกัดครั้งนี้ยังให้ความสามารถสำคัญในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การรณรงค์ให้ นักวิ่งตระหนักถึง ศูนย์เสีย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเริ่มจากแจกแก้วซิลิ โคนนวัตกรรมใหม่ยืดได้หดได้พกพาสะดวกให้แก่นักวิ่งทุกคนเพื่อใช้เติมน้ำดื่มตลอดการวิ่งขณะเดียวกันย งจัดโซนแยกขยะทั้งขยะรีไซเคิลขวดพลาสติกขยะเศษอาหารขยะทั่วไปเพื่อให้นักวิ่งร่วมมือกัน ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์และเพื่อสร้างคุณค่าเพื่อน้องโดยป้ายไวนิลทุกป้ายใน งานจะนำไปรีไซเคิลเป็นกระเป๋าใส่ อุปกรณ์การเรียนเพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน เรียกได้ว่าสร้างความสุขกายสุขใจกันถ้วนหน้า  ทั้งสุขภาพดีและอิ่มเอมใจไปในงานเดียว