NPS ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด19 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ศูนย์พักคอย

ฝากข่าว โดย :

โควิด19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด–19 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบแก่ผู้กักตัวที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ทั้งนี้ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด – 19 แก่อีกหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนราชการและชุมชน เอ็นพีเอส ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความห่วงใย และเป็นกำลังใจร่วมสู้โควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน