Home » ข่าวพีอาร์ » NPS ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดแก่ชุมชน

NPS ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดแก่ชุมชน


บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
 (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกลุ่มเพาะเห็ดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ   จ.ปราจีนบุรี โดยมอบก้อนเชื้อเห็ด 3,000 ก้อน และสนับสนุนโรงเรือน รวมทั้งนำสมาชิกกลุ่มฯ ศึกษาดูงานการเพาะเห็ดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เมื่อเร็วๆนี้