NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชน มอบไมค์ลอยให้ชมรมส่งเสริมสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS มอบชุดไมค์ลอยให้แก่ชมรมส่งเสริมสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ปี 2565 จำนวน 5 ชุด เพื่อร่วมส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ที่มาออกกำลังกาย และเต้นแอโรบิค ณ สวนสาธารณะลายพระหัตถ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี