NPS ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน สนับสนุนถังพลาสติกจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ฝากข่าว โดย :

เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน สนับสนุนถังพลาสติกแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนที่ถูกวิธีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก๊าซมีเทนจากการเน่าเหม็นของขยะเปียกอย่างยั่งยืน