Home » ข่าวพีอาร์ » NPS สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ร่วมจัดกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค”

NPS สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ร่วมจัดกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค”


บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
 (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค” ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมแปดริ้ว โดยจัดให้มีการสาธิตการดำนาแบบโบราณ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเกษตรกรในพื้นที่และประชาชนที่สนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนได้