NPS สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่อำเภอศรีมหาโพธิและผู้นำชุมชนในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นตัวแทนรับมอบ