NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนให้กับสถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนให้กับสถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้จัดทำเอกสารสำคัญในสำนักงานและแบบฟอร์มการขอรับบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสำคัญที่ทำงานเพื่อชุมชน