NPS ร่วมส่งกำลังใจสู้โควิด-19 มอบถุงปันสุข ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS มอบถุงปันสุข เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปมอบให้ผู้กักตัวสังเกตอาการโรคโควิด19 ตลอดจนผู้ที่มีรายได้น้อยและขาดรายได้ในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้เอ็นพีเอสขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความห่วงใย และเป็นกำลังใจร่วมสู้โควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน  โดยได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้แก่อีกหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนราชการและชุมชน