NPS ร่วมสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลอง 114 ปี ลายพระหัตถ์ ประจำปี 2565

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลอง 114 ปี ลายพระหัตถ์ ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ สวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหัตถ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึก และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันแสดงออกซึ่งความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนชาวศรีมหาโพธิ