Home » ข่าวพีอาร์ » NPS ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.สต.

NPS ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.สต.


บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
 (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่จัดโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสมทบทุนนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน รพ.สต. เขาหินซ้อน ทำให้ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์