Home » ข่าวพีอาร์ » NPS ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ฉะเชิงเทรา จำนวน 24 วัด

NPS ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ฉะเชิงเทรา จำนวน 24 วัด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ทำบุญทอดกฐินสามัคคี จำนวน 24 วัด ใน อ.พนมสารคาม และ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่สืบไป