NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสา คลองโสม น้ำใส เทิดไท้องค์ราชัน

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำจังหวัดปราจีนบุรี “คลองโสม น้ำใส เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกำลังจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน ร่วมกันทำความสะอาดแหล่งน้ำสาธารณะคลองโสม บริเวณสะพานคลองโสม พื้นที่ หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ และ หมู่ 8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี