NPS มอบแอลกอฮอล์ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนแอลกอฮอล์แบบน้ำ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 200 ลิตร เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่ โรงพยาบาลสนาม และสถานที่ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่