Home » ข่าวพีอาร์ » NPS มอบชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

NPS มอบชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต


บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
 (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตแก่โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  เพื่อส่งเสริมความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีแก่เยาวชน ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์