NPS ผนึกกำลัง ปลูกความยั่งยืน ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS จัดกิจกรรม “เอ็นพีเอส ผนึกกำลังปลูกความยั่งยืน” NPS Go Green For Better Earth ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นในพื้นที่ป่าชุมชนแหลมเขาจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อนตามแนวคิดส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน

NPS รวมพลังนำพนักงานจิตอาสา พร้อมด้วย นายดำรงค์ บานเย็น สมาชิก อบต.แหลมเขาจันทร์ นายผกิจ พรหมมะ ผู้ใหญ่บ้านแหลมเขาจันทร์ พระปลัดอาทรปัญญาปทีโป เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง (แหลมเขาจันทร์) คณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ และประชาชนในหมู่บ้านแหลมเขาจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรากว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น เช่น สัก ขนุน พะโล้ มะฮอกกานี อบเชย มะม่วง ฯลฯ ในพื้นที่ป่าชุมชนแหลมเขาจันทร์กว่า 5 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่าชุมชน ช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

นายกฤตย์ดิศร กรเกศกมล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ NPS กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า “NPS มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเสมอมา ดังนั้นเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ เช่นในครั้งนี้ที่เราได้ร่วมกับชาวชุมชนจากหลายภาคส่วนในพื้นที่บริเวณวัดแหลมเขาจันทร์ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร พนักงานของ NPS อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน รวมถึงท่านเจ้าอาวาสวัดแหลมเขาจันทร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นขึ้นในพื้นที่สาธารณะด้านหลังวัดแหลมเขาจันทร์ เพราะเราเชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้หลากหลาย ไม่ใช่แค่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน แต่ต้นไม้ยังช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเป้าหมายของ NPS ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมของเราให้ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้น”

ด้านพระปลัดอาทรปัญญาปทีโป เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง (แหลมเขาจันทร์) กล่าวว่า ทางวัดเห็นถึงความสำคัญของป่าที่ช่วยสร้างความร่มรื่นให้แก่หมู่บ้านอยู่แล้ว เมื่อทาง NPS มีแนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าและขอใช้พื้นที่ของวัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรม เราจึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้มีจำนวนต้นไม้ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

NPS ได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรม “เอ็นพีเอส ผนึกกำลังปลูกความยั่งยืน” ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปีแรก NPS ได้จัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นจำนวน 300 ต้น ตามความต้องการของชาวชุมชนในพื้นที่บริเวณด้านหน้าวัดแหลมเขาจันทร์ ซึ่งพึงพอใจและตั้งตารอวันที่ต้นไม้เหล่านั้นเติบโตเป็นร่มเงาให้แก่ชุมชน มาในปีนี้ NPS จึงต่อยอดกิจกรรมเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะที่รกร้างด้านหลังวัดแหลมเขาจันทร์ให้กลายเป็นป่าชุมชนที่อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผล และพืชสมุนไพร

NPS เชื่อมั่นว่ากิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในครั้งนี้จะเป็นการผนึกกำลังสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างชาวชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ในการร่วมมือกันดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนต่อยอดเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้ต่อไปในอนาคต