NPS ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ฝากข่าว โดย :

 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS มอบแอลกอฮอล์แบบน้ำ ให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 200 ลิตร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19