Home » ข่าวพีอาร์ » NPS จัดโครงการ เยาวชนหัวใจสีเขียว

NPS จัดโครงการ เยาวชนหัวใจสีเขียว


บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
 (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดโครงการ “เยาวชนหัวใจสีเขียว” (Green Heart Green School) ณ โรงเรียนบ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนของนักเรียน พร้อมกับปลูกต้นไม้ในกระถางที่ประดิษฐ์แล้วเสร็จ เป็นการสร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้กับเยาวชน